Дейност

Дейности и услуги попадащи в обхвата на предприятието


 1. Техническо обслужване на предприятия
 2. Инсталация, преинсталиране, настройка и обслужване на работни среди и приложения в съответствие с изискванията на клиента и съобразно възможностите и предписанията на производителите;
 3. Oтстраняване на неизправности в персоналните компютри и сървърите без компютри MAC базирани.
 4. Предоставяне на персонални компютри под наем;
 5. Подготовка на ИТ-системи за преместване и инсталирането им след преместването им.
 6. Изнесени услуги
 7. Архивиране и съхраняване на чувствителни данни с високо ниво на защита;
 8. Защитен пренос на данни и защитена свързаност между различни географски местоположения през Интернет;
 9. Предоставяне на защитени „облачни“ ресурси за обработка на данни представляващи фирмена тайна;
 10. Резервиране на работни места с предварително договорена функционалност.

 

Проектиране

 1. Проектиране и разработка на приложения обработващи бази от данни;
 2. Проектиране, изпълнение, развитие и интеграция на информационни системи за организации с един или множество географски разпределени представителства;