Cloud Server

„Cloud Server системата ви дава въжможност да съхранявате файловете си он-лайн. Да можете да ги достъпватя от всякъде. Можете да съхранявате толкова колкото искате без да си ви нужни допълнителни сървъри и настройки.

Системата “Cloud Server e подходяща за малки и средни предприятия, тя ви спестява ресурсите за подържане на собствен ИТ одел.

Едно от хубавите неща е че система се внедрява лесно в повечето маил клиенти което ви дава въжможност да изпращате файлове или да ги качвате директно на него.

При ползване на някоя от нашите услуги може да попитате нашите служители за услугата WebMail която предлагаме.

Връзката между двете услуги се осъществява по криптирана връзка което се усигорява защита на информацията.

Всички наши услуги се криптират за да се гарантира защитата на личните ви данни който имате  на нашите сървъри.