За нас


Основната дейност на “Диджитал Еко” ЕООД е изграждане, обучение на персонала и подръжка на ИТ решения, предоставяне на облачни услуги и други рещения за вашия бизнес.

Ние предлагаме вариянт за подръжка на малкия и среден бизнес на по ниска цена от това да поддържат свой собствен ИТ отдел.

Консултираме клиентите си за закупуване на техника нова илуи втора употреба или отдаваме техника под наем в зависимост от средствата с които разполага клиента.