Servers

Услугата „Server „ закупуване или наемане от нас или други фирми. Инсталирането им и подръжката и архивиране на информацията.

След разговор с клиента нашите менаджери оглеждата и предлагат най-добрата оферта спрямо вашите нужди. За нас е важно и вашето мнение за това ние се опитаваме да разбереме вашия бизнес как можеме да ви бъдеме по полезни така че да не ви огорчяваме живота с нещо което няма да можете да ползвате, а то да бъде като като допълнителна ръка за която не мислите а само занете че я имате. Колкото по лагдко ви вървят нещата толкова по доволни сме ние, защото това означава че сме успели да ви помогнеме да се развивате.

На всеки един сървър се инсталират допълнителни модули разработени от нас за архивиране на цялата информация и нейното преместване на резервна машина с цел при авария да можеме да възтановиме работата в разумно време без това да донесе загуби на вашето предприятие.