Сервиз

Сервиз и поддръжка


1. Техническа поддръжка
– разполагаме с он-лайн система за пускане на заявка за проблем както и нейното следене. От тази страница можете да изпратите заявка за искане за сервизиране. Целта на тази заявка е да се установи преблизително от какъв вид техник се нуждаете.
– всички ремонти и профилактики се извършват в сервизния ни център освен ако клиента не е закупил специалната ни услуга “Сервизиране на място 24/7” предлагана за всички сървъри, дискови масиви и работни станции.

2. Сервиз
– всякакви ремонтни дейности свързани с компютърната техника
– диагностика и ремонт на компютърни системи, сървъри, преносими компютри
– възтановяване на информация от RAID масиви (когато това е възможно)
– профилактика, и решаване на софтуерни проблеми

3. При сключване на договор за абонаментно обслужване Вие получавате преференциална цени за следните услуги:
– Консултации в сферата на Информационните технологии
– Одит на сигурността в ИТ инфраструктурата на Вашата организация
– Планиране и интегриране на нови решения в зависимост от нуждите на Вашата организация
– Управление на съществуващата ИТ инфраструктура във Вашата организация
– Разширяване на съществуващата ИТ инфраструктура във Вашата организация
– Инсталации и преинсталации на работни станции под Microsoft Windows и GNU/Linux
– Инсталации, преинсталации, конфигуриране и консулидиране на сървъри под Microsoft Windows и GNU/Linux
– Инсталации и конфигуриране на периферни устройства
– BackUp решения
– Софтуерни телефонни централи
– Комуникационни сървъри
– CRM/ERP и сървъри за управление на документооборот

4. Сервизни услуги без абонаментно обслужване
– Обща диагностика и отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми
– Инсталации преинсталации и конфигуриране на операционни системи и приложен софтуер (само с софтуер на клиента)