Хардуерни Решения

Диджитал Еко ЕооД от известно време си партнира със фирми Фортуна Интернационал ЕооД, Леди Ел ООД (Санкпетърбург) за разработване на различни хардуерни решения.

  1. Стари аналогови маши се преправят в Цифрови с най модерни технологии.
  2. Внедряване на нестандартни лазерни технологии в индустрията.
  3. Системи за събиране на данни.
  4. Системи за измеррване на физически величини.
  5. Нестандартни тестващи системи.
  6. Нестандартна система за управление и технологични процеси и др.